Σημαντικές μεταρρυθμίσεις – Απαιτούνται πλειοψηφίες στη Βουλή