Σκόνη σε μια στιγμή: 4 τεράστια φουγάρα ισοπεδώθηκαν μετά 60 χρόνια λειτουργίας