Σκόπια: Μία από τις πόλεις με τα υψηλότερα ποσοστά ρύπανσης στην Ευρώπη…