Σπύρος Λίτσας, Η απευθείας γραμμή επικοινωνίας Ελλάδας και Τουρκίας και το ΕΛΙΑΜΕΠ