” Σταμάτα να παραβιάζεις το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο”!