Στγκρατημένα αισιόδοξοι είναι οι επιχειρηματίες της Θάσου για την τουριστική σεζόν 2021