Στο μικροσκόπιο δεκάδες διαβατήρια, εξετάζεται η αποστέρησή τους