Τα ελλείματα των συμπερασμάτων της ΕΕ και τι οφείλει να αξιώσει ο Πρόεδρος