Τα ”φονικά” ”Heron” σηκώνονται για αποστολές στο Αιγαίο!