Θρίλερ με τον κινέχο αρχικατάσκοπο, όσα έγιναν στο εργαστήριο της Ουχάν