Το αντίο του Αδάμου Αδάμου από την Βουλή των Αντιπροσώπων