Το έργο του Κωνσταντίνου Ιωάννου στο Υπουργείο Υγείας σε επτά λεπτά