Το φιλανθρωπικό έργο και το σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας της “Ενωσης Κυριών Δράμας”