Β. Μαρτζούκος: Νέες φρεγάτες:Καλύτερες οι ολλανδικές & γαλλικές.Η σημασία τους για υπεράσπιση Κύπρου