Βατό βρήκαν το δοκίμιο των Ν. Ελληνικών οι τελειόφοιτοι, όσα δήλωσαν στον Alpha