30 Ιουλίου ξεκινά ο εμβολιασμός κατοίκον στην Θάσο