Άφιξη ΠτΔ στο Μαξίμου για συνάντηση με Έλληνα Πρωθυπουργό