Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, Η Γερμανία ο λόγος που δεν τιμωρείται η Τουρκία από την διεθνή κοινότητα