Αντιδρά το λιανικό εμπόριο στο SafePass, θα δούμε τα λάθη απαντά ο Χατζηπαντέλας