Από το 2022 οι εργασίες στην πεσμένη γέφυρα της Καβάλας