Αρακαπάς: Κάηκε ολοσχερώς αυτοκίνητο, ζημιές σε οικίες