Χανιά – 8 ώρες προσπαθούσαν να πείσουν την δικαιοσύνη, όμως δεν τα κατάφεραν