Διαφωνούν με επένδυση στη Νέα Καρβάλη Καβάλας οι κάτοικοι