Διώρυγα Κων/πολης: Μπελάδες και εκτός Τουρκίας για το πολυδάπανο έργο | Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων