Δωρεά 1.500.000 ευρώ για έργα ύδρευσης στην δημοτική ενότητα Φιλίππων