Αιγαίο: Τα Ελληνικά μαχητικά ταπείνωσαν τους Τούρκους