Εκθεση φωτογραφίας για τον Ευζωνα στο μουσείο ιστορίας και τέχνης στην Χρυσούπολη