Έκθεση στον ήλιο με .. μέτρο λέει το Τμήμα Επιθεώρηση Εργασίας