Ένα αγόρι από «άλλον πλανήτη» υιοθετήθηκε από οικογένεια και απέκτησε νέα ευκαιρία στη ζωή