Ένας νοσηλευτής στο κέντρο υγείας και αυτός με άδεια