Ενεργειακό συνέδριο στο επίκεντρο τα έργα Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας