Εννέα μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες εξακολουθούν να μετρούν πληγές στις Γούβες