Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο για έκδοση της Προεδρικής δήλωσης για τα Βαρώσια