Επί ποδός Τμήμα Δασών και Πυροσβεστική για την πυρκαγιά στον Αρακαπά