Επιχορηγούμενες διακοπές σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα