Επίθεση ”φιλίας” προς το Ισραήλ και ”παρακάλια” για την κατάργηση του East Med