Επιβεβαιώνονται οι Στρατηγοί: Αστικός πόλεμος σε εξέλιξη με βαριά όπλα