Έρχονται στα κατεχόμενα DRONES δύο ημέρες πριν από την επέτειο της εισβολής