Φοιτητής που του απομένουν λίγες μέρες ζωής παντρεύεται τη σύντροφό του σε μία συγκινητική τελετή