Γάμος εξελήχθηκε σε τραγωδία με τρείς νερκούς και τρεις τραυματίες