«Γέφυρα» στρατηγικής συνεργασίας με Ελλάδα- Σ. Αραβία και ΗΑΕ