Για τον Θανάση, την Πετράνα και την Χριστίνα…Η Επ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δίπλα στα θύματα