Γιάννης Μάζης, Εγκαταλείψαμε την λογική των κυρώσεων κατά της Τουρκίας και τώρα το πληρώνουμε