Γιάννος Χαραλαμπίδης, Βρισκόμαστε ανάμεσα στην λύση των δύο κρατών και της χαλαρής ομοσπονδίας