Γιώργος Φίλης, Αν η Ελλάδα και η Κύπρος δεν αντιδράσουν τώρα θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας