Οι ανακοινώσεις για τα νέα δεδομένα και τον υποχρεωτικό εμβολιασμό