Οι δύσκολες συνθήκες εργασίας των Ευρωπαίων ψαράδων και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν…