Η εικαστικός Αγαθή Γαλανοπούλου μιλά για την Τέχνη της Ζωγραφικής