Οι εικόνες μετά την άνανδρη επίθεση στο συγκρότημα ΔΙΑΣ