Η Κατερίνα Ιωάννου για την υπόθεση του Μητροπολίτη τέως Κιτίου